Balsa Carbo Fleece

2.400.000 VND

Vợt mới của Donic được hãng donic cho ra đời vào tháng 7 năm 2017. Có cấu tạo bằng gỗ balsa nên nhẹ và kiểm soát cao. Vợt thiên cho tấn công, có tốc độ là off+. Vợt tạo cảm giác khá tốt cho người chơi nhờ và lớp 5mm balsa phía bên trong của vợt.

Mã: 1015977667