Butterfly Raystorm

950.000 VND

Mặt vợt gai tấn công có độ đàn hồi và độ xoáy cao.
Bằng công nghệ sản xuất mặt vợt với độ căng cao, Chúng tôi giúp cho Raystorm có thêm độ đàn hồi mà các loại mặt vợt gai tấn công khác còn thiếu, giúp Chúng có thêm độ xoáy. Công nghệ này cho phép mặt vợt Raystorm kiểm soát được tốt nhất về độ xoáy và tốc độ.

Mã: 1015977700