JOOLA RHYZM 375

800.000 VND

Speed: 9.3Spin: 9.2Control: 8.3Tackiness: 5.0độ dày 42.5 độ

Mã: 1016887969 Danh mục: