Lê Đại Thắng

VND

Sinh ngày: 08/01/1997Quê quán: Thanh HoáSđt: 0948486669Kinh nghiệm giảng dậy: 3 nămThành tích thì đấu: HCĐ thiếu niên trẻ toàn quốc 2008. HCĐ Hội khoẻ phù đổng toàn quốc 2008. 2HCB hội khoẻ phù đổng toàn quốc 2012. HCV ĐHTDTT Toàn Tỉnh Thanh Hoá 2017…

Mã: 1016338660