Mazunov off+

1.350.000 VND

Loại : Off+      Tốc độ : 93         Kiểm soát : 69      Trọng lượng : 99gr     Cấu tạo :  5 lớp Gỗ     Độ dày : 6.8mm
Cực kỳ nhanh chóng cho tất cả cốt gỗ. Các cốt Mazunov kết hợp cảm ứng ngăn chặn tốt với sức mạnh đáng kinh ngạc giữa khoảng cách.

Mã: 1015978083 Danh mục: