Timo Boll CF

580.000 VND

• Cao su Pan Asia cung cấp một sự cân bằng tốt giữa tốc độ và quay
• Các sợi carbon bổ sung Plies cung cấp các cuộc tấn công phù hợp hơn và mạnh mẽ.
– Tốc độ: 95
– Tâm: 80
– Kiểm soát: 65

Mã: 1015977859 Danh mục: