Gai dài 388D Quattro lót

300.000 VND

Tốc độ 25
Kiểm soát 84
Độ xoáy 24
Độ cứng Mềm
Trọng lượng 32g
Dựa trên nền tảng gai 388D-1 cũ, phiên bản 388D-1 Quattro có thêm khá nhiều cải tiến trong chân gai. Chân gai được làm mềm hơn, nhỏ hơn, làm cho chiều hướng chuyển động của chúng trở nên hỗn loạn hơn và kết quả là lượng xoáy/phản xoáy sẽ bị biến đổi bất thường hơn.
Có thể nói 388D-1 Quattro không chỉ đơn giản là một mặt gai phản xoáy mà còn là một mặt gai biến đổi hỗn loạn độ xoáy. 388D-1 Quattro có thể làm bạn liên tưởng đến môn Bi-a 9 bóng, cùng một cách phá bi nhưng không bao giờ các bi con chạy theo một đường cố định. Rất thích hợp cho chặn đẩy bóng gần bàn và cắt bóng xa bàn.

Mã: 1015978007 Danh mục: