JOOLA RHYZM

800.000 VND

Speed: 9.2Spin: 9.1Control: 8.7Tackiness: 2.4đọ dày : 42.5 độ

Mã: 1016888124 Danh mục: