Mặt vợt bóng bàn DHS C7

200.000 VND

Gai bán phản xoáy, gai dọc nên có thể công thủ đều được. Có 2 loại, có lót và không có lót

Tốc độ

11.0 / 12

xoáy

9.0 / 12

Kiểm soát

9.0 / 12

 

Mã: 1015977653 Danh mục: