Mặt vợt Copa X2

620.000 VND

Tốc độ  10- Độ xoáy  10+  Kiểm soát 6+
Đặc điểm
Mặt vợt Coppa X2 Platin Soft là thế hệ thứ 2 của dòng sản phẩm Platin Soft danh tiếng. Thế hệ này nhằm khắc phục những yếu điểm của dòng Platin cũ, với những cải tiến nhằm tăng độ xoáy của mặt vợt nhưng vẫn đảm bảo tốc độ cao.

Mã: 1015977993 Danh mục: