Bóng bàn môn thể thao Vua tại Việt Nam

Bóng bàn đã và đang trở thành môn thể thao Vua tại Việt Nam, nó đang đi đến từng ngóc ngách của tất cả các nơi trong địa bàn đất nước 
Từ làng xã đến các chung cư, khu tập thể, chung cư, hay các cơ quan, công ty hoặc đơn giản nhất là ngay tại nhà! 

Bóng bàn Duy Hưng hân hạnh là người đóng góp công sức để đẩy mạnh phong trào bóng bàn ngày một đi lên, và nâng tầm bóng bàn lên một đẳng cấp mới!

 

Trả lời