Chúc mừng bóng bàn Duy Hưng nhí đã đạt thành tích xuất sắc trong giải thủ đô mở rộng

Chúc mừng bóng bàn Duy Hưng nhí đã đạt thành tích xuất sắc trong giải thủ đô mở rộng 
U9 Nam Vô ĐịcH

U9 Nữ Huy chương Bạc

U15 Đơn nam huy chương đồng

U 9 Đơn nam huy chương bạc

Trả lời